За нас

Народно читалище „СЪЕДИНЕНИЕ – 1933” с. Кисийците е наследник на собствеността и традициите на читалище „Княгиня Мария Луиза”, читалище „Пробуда” и читалище „Георги Димитров”, действали в годините след 1933 г. в село Кисийците, кметство Черновръх, община Трявна.

  През 2008 г. по повод 75 годишнината от създаването на читалището в с. Кисийците бе открита обновената сграда, ремонтирана с труда на всички живеещи в селото, както и с помощта на много дарители и спонсори, на които жителите от селото благодарят от сърце!

  Първа и основна дейност на Народно Читалище „СЪЕДИНЕНИЕ – 1933” с. Кисийците е уреждане и поддържане на библиотека, където се:
   • събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния фонд;
   • извършва библиотечно-информационно обслужване;
   • предоставя компютърни, копирни и интернет услуги;
   • извършва краеведска дейност;
   • съдейства за повишаване на информираността и качеството на живот;
   • организира срещи с писатели и обсъждания на книги.

  Всички услуги, които предоставя библиотеката са безплатни.

  Народно Читалище „СЪЕДИНЕНИЕ – 1933” с. Кисийците има:
   • Собствен печат;
   • Празник – 6–ти септември – Деня на съединението на Княжество България с Източна Румелия;
   • Летописна книга.

  Към читалището работят два самодейни колектива:
   • Танцова формация Зорница с ръководител-хореограф г-н Христо Стойнов;
   • Рап група „Веселите детелинки“ с ръководител г-жа Радка Личева и музикален ръководител Митко Маринов. • Вокална група “ АЛГАРА“ с музикален ръководител г-жа Мая Рачева.