ПОКАНА

След три годишно прекъсване, в юбилейната за НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ-1933“  година

ОБЩИНА ТРЯВНА

и

НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ 1933“ – С. КИСИЙЦИТЕ

Ви КАНЯТ на

Фестивал на фолклорни танцови групи „Дух жив – корен здрав

29.04.2023 г.

гр. Трявна

Начало – 11.00 часа

Място – площад „Капитан дядо Никола“ в гр. Трявна.

Участниците са любители и представят обработен или автентичен танцов фолклор.

Времетраене на изпълненията – 5 до 6 минути (за отделен състав)

Фестивалът няма конкурсен характер.

Участващите състави и групи получават грамоти.

Такса за участие – 10 лв. за всеки участник.

По банков път таксата за участие се превежда  по сметка:

Народно читалище „Съединение 1933“

с. Кисийците, община Трявна

ЕИК 107569343

BG 84STSA93000020783253

Банка ДСК

или се заплащат в брой в деня на фестивала.

Заявки за участие изпращайте на  ел. поща:  vangelina64@abv.bg

Краен срок за подаване на заявките – 31 март 2023 г.

Таксата за участие по банков път трябва да бъде внесена най-късно до 31 март 2023 г.

Организаторите си запазват правото да извършват промени в предварително обявената програма поради закъснение или неявяване на състави, потвърдили своето участие.

Участниците поемат разходите си за транспорт, настаняване, храна и застраховки по време на фестивала.

Контакти на места за настаняване и хранене:  www.tryavna.bg

За повече информация: Вангелина Йовкова 0898517315

ЗАЯВКА

за участие във фестивала „Дух жив – корен здрав“

29.04.2023 г.

гр. Трявна

Име на колектива

…………………………………………………………………………………………………

Институция ( училище, читалище, клуб)

………………………………………………………………………………………………..

Художествен ръководител (име и фамилия, тел., ел. поща)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Вашите изпълнения:

Наименование                                              Времетраене

……………………………………………………..             ……………………………..

……………………………………………………..             ……………………………..

……………………………………………………..             ……………………………..

……………………………………………………..             ………………………………

Носител на музикалния съпровод (отбележете със знака Х):

CD (размери) ……………………………

Флаш памет

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА – 31 март 2023г.

НА ЕЛ. ПОЩА – vangelina64@abv.bg